Hoe netwerk-outsourcing organisaties helpt bij het realiseren van groei

Blog

Hoe netwerk-outsourcing organisaties helpt bij het realiseren van groei

De toenemende digitalisering vergt steeds meer van IT-infrastructuren en de mensen die deze beheren. Organisaties kiezen er daarom vaker voor om het beheer aan een specialist over te laten. In deze blog vertelt Tom Greeve, Deputy Managing Director bij Axians, hoe Outsourcing van je netwerkinfrastructuur in relatie staat tot groei en hoe organisaties hier gebruik van maken.

1. Digitalisering

“Groei is doorgaans een topprioriteit voor organisaties”, vertelt Greeve. “Digitalisering speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Voor steeds meer organisaties maken initiatieven zoals digitale verdienmodellen en de transitie naar de cloud een integraal onderdeel uit van de toekomstplannen.” De vraag die hiermee ontstaat is hoe de huidige IT-infrastructuur deze initiatieven kan faciliteren en hoe een organisatie ruimte creëert zodat de IT-afdeling deze initiatieven kan realiseren. “Network as a Service zorgt ervoor dat je als organisatie altijd zeker bent van een up-to-date netwerk en dat digitale veiligheidsrisico’s afgedekt zijn”, aldus Greeve. “Doordat het dagelijks beheer van de infrastructuur wordt verzorgd door externe specialisten, hebben IT-medewerkers meer tijd om invulling te geven aan de digitale ambities van de organisatie.”

Dit blijkt ook uit onderzoek van Deloitte1, waarin 85% van de organisaties die een overstap naar as a Service heeft gemaakt een snellere time-to-market ervaart en 87% meer efficiency onder medewerkers ziet.

2. Risicomanagement

Risico’s die ontstaan op het gebied van privacy nemen een steeds belangrijkere plaats in. Greeve: “Zeker als het gaat om digitalisering. Denk hierbij aan naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die verordening dient een belangrijk doel. In organisaties gaan steeds grotere hoeveelheden data om, waardoor steeds hogere eisen worden gesteld aan de beveiliging van data.” Het is niet verrassend dat bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven met 500+ medewerkers te maken heeft met ICT-veiligheidsincidenten2. Hierbij gaat het niet alleen om cybercrime, maar ook om interne aangelegenheden. “Als organisatie ben je aansprakelijk voor de kosten die ontstaan wanneer de huidige wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Door het netwerkbeheer uit te besteden aan een specialistische partij nemen de risico’s rondom aansprakelijkheid af.”

3. Workforce

Er zijn veel verschillende specialismes nodig om een netwerk in de totale levensduur te managen. Denk bijvoorbeeld aan een licentiespecialist die licenties van alle leveranciers controleert. Of een netwerkspecialist die alle componenten up-to-date houdt. Daarbij is het aantrekken, opleiden en behouden van de juiste mensen een significante tijdsinvestering die met de huidige schaarste in de arbeidsmarkt steeds verder oploopt. Meer hierover lees je in de blog “Netwerk uitbesteden: wat gaat er met mijn mensen gebeuren?”

“Het vinden en opleiden van de juiste mensen is in de huidige arbeidsmarkt een grote uitdaging. Doordat elke organisatie tegenwoordig afhankelijk is van zijn netwerk dient het
altijd en overal beschikbaar te zijn. Om dit te garanderen zijn er veel verschillende
specialismes nodig” aldus Greeve. Het maakt dat veel organisaties in een spagaat zitten. “Aan de ene kant stelt de business steeds hogere eisen om groei te kunnen creëren en te faciliteren. Aan de andere kant kost het steeds meer inspanning om beschikbaarheid te kunnen garanderen. Daardoor is de schaarste op de arbeidsmarkt een bottleneck die het realiseren van ambities in de weg staat.”

Network as a Service

De overstap naar Network as a Service (NaaS) zorgt ervoor dat je als organisatie altijd over de juiste netwerkkennis en -kunde beschikt. Updates worden op tijd uitgevoerd en licenties worden verlengd wanneer dit nodig is, zodat er geen digitale veiligheidsrisico’s ontstaan. De IT-afdeling krijgt ruimte voor innovatie. Dit helpt bij het realiseren van groei. “Kiezen voor NaaS is een ingrijpende strategische zet. Als de spil in de organisatie moet de directie vooraf bij alle disciplines – HRM, Finance, Business Development en uiteraard IT – te rade gaan om de juiste keuze te kunnen maken. Voor de toekomst van het netwerk en daarmee van de gehele organisatie.”

Deze blog is het vijfde deel van een vijfluik over de voordelen van Network as a Service (NaaS) voor de gehele organisatie. Outsourcing van je netwerkinfrastructuur is een ingrijpende stap. Voor meer informatie over Network as a Service (NaaS), download de infographic: Drie redenen om over te stappen op Network as a Service.

1 https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4557_accelerating-agility-with-XaaS/DI_accelerating-agility_with-XaaS.pdf
2 https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2018/38/csm2018_web.pdf

logo_naas search search search