Netwerk uitbesteden: wat gaat er met mijn mensen gebeuren?

Blog

Netwerk uitbesteden: wat gaat er met mijn mensen gebeuren?

Steeds meer organisaties besteden hun netwerk uit. In 2018 werd al 71 procent van de netwerken in West-Europa gemanaged door een externe partij, zo meldt een survey van IDC1. De helft van de ondervraagden gaf aan dat 24/7-support en toegang tot skills en expertise de belangrijkste redenen voor outsourcing zijn. Maar wat gebeurt er in dat geval met de IT-medewerkers?

Specialistische kennis: een lastig verhaal

Wanneer niet tijdig op netwerkinnovaties is geanticipeerd of het opleidingsniveau niet meer up-to-date is, moet de IT-afdeling zich snel nieuwe technische specialismen eigen maken. Dat is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Outsourcing van het netwerk is dan een logische stap, omdat je in een klap de externe skills en expertise in huis haalt.

De fases van het outsourcingtraject

“Opleiding is ons bestaansrecht”, zegt Wendy Luijten, HR-directeur bij Axians. Ze is persoonlijk betrokken bij en verantwoordelijk voor het juist plaatsen van mensen gedurende een outsourcingsproces. “Voor onze klanten zijn IT-opleidingen iets dat ze ‘erbij’ doen. Als specialist kunnen wij hen in het netwerkbeheer ontzorgen. Medewerkers worden vroegtijdig bij het outsourcingtraject betrokken en er wordt transparant gecommuniceerd. Zo kan iedereen wennen aan de veranderingen.”

Luijten ziet dat het HR-aspect van netwerkoutsourcing vaak als een belemmerende factor wordt gezien. Haar ervaring is dat de discussie veelal uit de weg wordt gegaan, terwijl er juist mee begonnen moet worden. “Outsourcing heeft een positieve kant. Middels individuele gesprekken richten we ons op de specifieke talenten en de (loopbaan)mogelijkheden. Onzekerheden worden op deze manier omgezet in nieuwe kansen.”

In alle fases van het outsourcingtraject wordt op HR-gebied nauw contact onderhouden, zodat de transitie niet alleen qua wet- en regelgeving soepel verloopt, maar ook op persoonlijk vlak.

Axians doorloopt in hoofdlijnen de volgende gestandaardiseerde stappen:

  1. Welke werknemers worden beïnvloed door het outsourcingtraject?
  2. Kun je deze mensen in jouw eigen organisatie behouden c.q. een andere rol geven?
  3. Kan Axians deze medewerkers in een relevante rol plaatsen?
  4. Hoe kunnen we – gezamenlijk – de omscholing invullen?

Van beheer- naar regierol

Op het moment dat je van een fysieke infrastructuur naar Network as a Service gaat, is het niet zo dat alle netwerkbeheerders meteen overbodig zijn. Luijten: “Bij het uitbesteden van je netwerk ligt altijd een deel van de verantwoordelijkheden bij jezelf. Daardoor heb je nog steeds IT’ers nodig, maar zij krijgen een regierol.”

De invulling van die rol vergt een andere mindset. “Dit doen we in nauwe samenwerking met de organisatie. Daarnaast is je netwerk slechts een deel van je IT-infrastructuur. De ruimte die door outsourcing vrijkomt op de IT-afdeling kan daarmee voor andere IT-specialismes worden ingezet.”

Dat werknemers op straat komen te staan is volgens Luijten uitgesloten. “Op dit moment staan er voor iedere IT’er in de randstad twaalf vacatures open. Dat geeft aan hoe moeilijk het is om geschikte mensen te vinden.”

Axians hecht veel waarde aan jouw medewerkers en zorgt ervoor dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Het is de ‘Human Touch’ in onze slogan.

Deze blog is het vierde deel van een vijfluik over de voordelen van Network as a Service (NaaS) voor de gehele organisatie. Lees dan in deze infographic. Aan de hand van verschillende onderzoeksrapporten, wat de voordelen zijn om je connectiviteitsvraagstuk uit te besteden door over te stappen op Network as a Service!

1https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EMEA43855618

logo_naas search search search