Cloud-based networking: beter netwerkbeheer voor een moderne cloudstrategie

Blog

Steeds meer organisaties kiezen voor een cloud-first inkoopstrategie. Maar hoe zit dat bij netwerken? Wifi, telefonie, switches en bedrade netwerken zul je op locatie altijd nodig hebben, maar het onderhoud en beheer ervan brengen we tegenwoordig met veel succes naar de cloud.   

Het netwerk van je organisatie is complex. Het strekt zich uit over meerdere, soms enorme, locaties en misschien ook meerdere landen en tijdzones. Om binnen een onderwijsinstelling met tientallen scholen of een internationaal logistiek bedrijf snel nieuwe diensten en functies uit te kunnen rollen heb je nu meestal veel mankracht en coördinatie nodig. Te veel. 

Na fusies en overnames, aan de orde van de dag in veel branches, is het voor Beheer een enorme klus om netwerken en beheer te integreren. En wil je snel ingrijpen bij een hack of datalek, dan ben je vrijwel zeker te laat als je eerst al je lokale beheerders moet mobiliseren. 

Alles centraal beheren 

Cloud-based networking is een oplossing voor veel van die uitdagingen. Cloud-based networking is het managen, configureren en beveiligen van je netwerk in de cloud. Omdat je met cloud-based networking alle aangesloten hardware locatie-onafhankelijk kunt beheren, hoeven je mensen minder vaak op locatie te zijn en kun je sneller, makkelijker en flexibeler configuratiewijzigingen doorvoeren. Je krijgt zo ook meer grip op security, meer flexibiliteit en meer ruimte en tijd voor innovatie. Bovendien openen zich mogelijkheden om te integreren met SaaS-software zoals Microsoft 365 en om serieus werk te maken van het Internet of Things (IoT). Cloudbased netwerkbeheer maakt uiteindelijk ook het kosteneffectief uitbesteden van netwerkbeheer mogelijk. 

Standaardiseren en automatiseren 

Eén van de grote nadelen van het decentraal beheren van je netwerk is dat lokale beheerders aanpassingen kunnen doen die voor de rest van de IT-organisatie niet inzichtelijk en daardoor lastig te beheren zijn. Cloud-based netwerkbeheer geeft je de mogelijkheid om configuraties te standaardiseren en die standaarden ook centraal af te dwingen. Alle wijzigingen moeten via de cloud-interface gedaan worden en worden dus gecheckt met het beleid. Het kan natuurlijk zijn dat een bepaalde locatie specifieke eisen heeft, zoals bijvoorbeeld printers of andere systemen waarvoor een extra poort opengezet moet worden. Maar zo’n aanpassing aan de standaardconfiguratie staat dan wel centraal en duidelijk zichtbaar geregistreerd. Zo vind je op lokale systemen nooit meer ‘verrassingen’ als je aan het werk moet met upgrades of vervangingen. 

Cloud-based networking binnen je cloudstrategie 

In alle branches zien we organisaties massaal de overstap maken van on-premises servers en software-installaties naar cloud-infrastructuur en SaaS-diensten. Vooral in de publieke sector en in de industrie gaat het op het moment hard. De schaalbaarheid, de flexibiliteit, de controle over de kosten en het gemak van het technisch beheer geven voor de meeste organisaties de doorslag: vrijwel alle fysieke IT-componenten gaan de deur uit en beheer en inrichting worden gestandaardiseerd, geautomatiseerd en daarna grotendeels uitbesteed. Wat er aan infrastructuur op locatie overblijft – connectiviteit, wifi en telefonie bijvoorbeeld – wordt geïmplementeerd met ‘software defined’ hardware, verregaand gestandaardiseerd en vervolgens in de cloud beheerd. 

Stapsgewijze implementatie 

Om alle voordelen van cloud-based networking volledig te benutten, moet je het volledig implementeren en al je infrastructuur in één beheersysteem bij elkaar brengen. Maar we raden niet aan om cloud-based networking als big bang te implementeren. Meestal zet een organisatie bijvoorbeeld eerst het hoofdkwartier over naar beheer in de cloud en begint het overzetten van andere locaties pas als het werkproces daar is uitgekristalliseerd. 

Veranderende organisatie 

Die gefaseerde aanpak is nodig, omdat cloud-based networking veel veranderingen meebrengt in installatie en beheer. Bij installaties verdwijnt bijvoorbeeld het hele proces waarbij apparatuur eerst op een centrale locatie wordt uitgepakt, getest en handmatig geconfigureerd. De hardware wordt direct naar de juiste locatie gestuurd en kan daar door iemand zonder veel technische kennis worden ‘ingeprikt’. De configuratie gebeurt dan automatisch, waarbij IT van een afstand meekijkt via de cloud. Ook wel ‘Zero touch Provisioning’ genoemd. Dit is een totaal andere manier van werken, die ook andere vaardigheden vraagt van je mensen. 

Het beheerwerk verandert ook. Beheerders werken voortaan vanaf een centrale locatie en veel van het traditionele beheerwerk vervalt en wordt vervangen door het samen met de gebruikersorganisatie werken aan standaardconfiguraties. Bij iedere implementatie van cloud-based networking die wij doen besteden we dus heel veel tijd aan training en communicatie. We draaien de oude en de nieuwe omgeving ook een tijdje naast elkaar, zodat beheerders de overstap gecontroleerd kunnen maken en de voordelen gaan zien van de nieuwe manier van werken. 

Tijd en ruimte 

Het grootste voordeel van cloud-based networking? Tijd en ruimte. De mogelijkheden die het biedt voor standaardiseren en uitbesteden betalen zich natuurlijk terug in lagere kosten, maar vooral in tijd en ruimte om mee te denken over wat echt belangrijk is. In gesprekken over nieuwe ontwikkelingen, innovaties en toekomstplannen zijn de technische details van het netwerk voor altijd van tafel. Het gesprek verplaatst zich naar het functionele niveau: wat willen we bereiken? Wat hebben we daarvoor nodig? Jouw beheerders zijn niet meer bezig met het technische handwerk, maar met het functioneel perfect inrichten van het netwerk. 

Precies weten hoe cloud-based networking jouw strategie transformeert en hoe het implementatieproces eruitziet?

Download de whitepaper ‘Cloud-based networking: wat het is en waarom het jouw cloudstrategie een boost gaat geven’. 

logo_naas search search search