Network automation en orchestration: wat is het verschil?

Blog

Wanneer je aan vijftien IT-managers vraagt wat het verschil is tussen automation en orchestration dan krijg je waarschijnlijk vijftien verschillende antwoorden. In de praktijk merken we dat beide begrippen voor iedereen een net andere betekenis hebben. Logisch, het zijn immers nog relatief nieuwe termen en technologie producenten vermarkten het groot. Desondanks zijn beiden wel degelijk van groot belang in de nabije toekomst. Daarom delen we in dit blog onze perceptie van network automation en orchestration, gebaseerd op onze dagelijkse interacties met klanten en leveranciers, waarin we het netwerk als uitgangspunt nemen.

Wat is network automation?

Network automation is het automatiseren van configureertaken, repetitieve beheertaken, testcyclussen, uitrolwerkzaamheden en het bedienen van fysieke en virtuele apparaten binnen een netwerkinfrastructuur. Door deze vaak dagelijkse of repeterende taken en -functies te automatiseren en de processen automatisch te controleren en te beheren reduceren we de beheerlast en versnellen we het doorvoeren van wijzigingen of toevoegen van nieuwe netwerkcomponenten..

Automatisering betekent onder andere dat je de configuratie van netwerkcomponenten niet meer handmatig moet uitvoeren, waardoor je werken met de command-line-interface sterk reduceert.

In je overstap naar software defined networking is automation cruciaal, waarbij netwerkarchitectuur ‘agile’ is om aansluiting te vinden bij de dynamische kenmerken van moderne applicaties. Het beheer van het netwerk wordt hierbij gescheiden gehouden van de onderliggende infrastructuur, zodat het bijvoorbeeld eenvoudig is om netwerkfuncties — zoals het koppelen van een nieuwe printer — te automatiseren. Met behulp van codes voor deze verschillende, op zichzelf staande functies verwerk je bepaalde taken met slechts één druk op de knop.

Wat is network orchestration?

Van network orchestration spreken we wanneer je niet alleen verschillende repeterende taken of functies automatiseert, maar ze ook allemaal op de juiste manier met elkaar verbindt en relevant maakt voor eindgebruikers. In onze ogen is het een beleidsgestuurde benadering van netwerkautomatisering die de hardware- en softwarecomponenten die een softwaretoepassing of -dienst nodig heeft om te draaien, coördineert.

Een belangrijk doel van orchestration is het automatiseren van de manier waarop netwerktaken worden uitgevoerd en het minimaliseren van de menselijke tussenkomst die nodig is om een applicatie of dienst te leveren.

Benieuwd hoe je de huidige uitdagingen binnen netwerkbeheer eenvoudig omzet in kansen? We hebben onze belangrijkste handvatten in een e-book gebundeld. Download het e-book hier.

Wat is het verschil tussen network automation en orchestration?

Het is begrijpelijk dat veel IT-managers beide begrippen met elkaar verwarren of vaak als synoniem gebruiken. De definities hebben raakvlakken maar overlappen elkaar niet. Om het simpel te stellen: network automation kan zonder network orchestration, maar network orchestration kan niet zonder network automation. Eigenlijk is automation de eerste stap van orchestration.

Vergelijk het met procesoptimalisatie. Je kunt verschillende netwerkprocessen optimaliseren (automation), maar sluiten deze processen onvoldoende bij elkaar en bij de gebruiker aan dan werkt het systeem (orchestration) niet. Met orkestratie zorg je ervoor dat de subsystemen en -processen van het netwerk met elkaar in lijn zijn, waardoor het totale systeem succesvol is.

Om een praktijkvoorbeeld aan te halen dat we eerder in deze blog benoemden:  je kunt het proces van het toevoegen van een printer aan het netwerk automatiseren. Als we de gebruiker dan ook een portal geven waarop hij dit zelfstandig kan doorvoeren en andere resources kan aanvragen, monitoren en afbreken, spreken we van orchestration.

Network orchestration zorgt ervoor dat je als IT-manager de dirigent van het ‘netwerk orkest’ bent die de geautomatiseerde handelingen orkestreert. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, want het is een lang en complex traject. Je moet bijvoorbeeld nadenken over hoe je het netwerk optimaal laat aansluiten op de wensen van de organisatie. Of hoe je ervoor zorgt dat het netwerk over vijf jaar nog steeds aan de verwachtingen voldoet. De vraag naar bandbreedte groeit, automation en machine learning doen hun intrede en er is steeds meer specialistische kennis nodig om het netwerk veilig te houden.

Om je te helpen hier morgen mee aan de slag te gaan en de uitdagingen die je ervaart om te zetten in kansen, hebben wij concrete handvatten gebundeld in een e-book. Zodat je klaar bent voor de toekomst en meer ruimte creëert voor innovatie.

Download het e-book hier:

Network automation en orchestration

logo_naas search search search