11 redenen om nu over te gaan op cloud-based networking

Blog

Cloud-based networking, het centraal beheren van fysieke netwerk-infrastructuur via cloudsoftware, is een belangrijk onderdeel van een cloud-first IT-strategie. Maar ook binnen andere benaderingen kan het grote voordelen hebben. 11 redenen om nu over te stappen naar netwerkbeheer in de cloud, hoe je IT-strategie er ook uitziet. 

Er zijn veel manieren om moderne ontwikkelingen een plek te geven in je IT-strategie. En zelfs organisaties die ervoor kiezen om zo veel mogelijk in de cloud te werken kunnen goede redenen hebben om bepaalde infrastructuur of functionaliteit niet naar de cloud te verhuizen. Want de cloud is flexibel en oneindig schaalbaar, er zijn wel kosten aan verbonden en het vereist belangrijke verandering aan je manier van werken. Maar juist bij dit soort hybride vormen is het belangrijk om goed na te denken over beheer en beheertooling. On-premises, cloud of hybride: beheer in de cloud geeft je sowieso belangrijke voordelen. 

 1. Stabiliteit en standaardisering

Standaardconfiguraties zorgen voor Zerotouch provisioningwaarbij de gebruiker of lokale medewerker die het apparaat installeert slechts een geautomatiseerde procedure hoeft te starten en de installatie gebeurt volgens een vastgelegd script. Efficiënt en herhaalbaar. 

 1. Security envisibility 

Hoge eisen aan netwerkveiligheid betekenen dat je op ieder moment moet weten welke devices er actief zijn op je netwerk en of al je verbindingen veilig zijn. Is je beheer versnipperd over verschillende locaties? Dan is het vrijwel onmogelijk om deze data real-time te verzamelen en weet je dus niet op ieder moment wat er aan je netwerk gekoppeld is. Een ander securityvoordeel: parameters zijn bij cloud-based networking altijd consistent, omdat ze automatisch worden geconfigureerd. Een beheerder kan niet tijdens het configureren iets vergeten, waardoor een beveiligingslek ontstaat. Je weet altijd wat er waar openstaat en voor wie het toegankelijk is. De kans dat er iets wordt gekoppeld dat niet op je netwerk thuishoort is dus stukken kleiner. 

 1. Beter data verzamelen

Met alle data over je netwerk op één plek, wordt het makkelijker om analyses te doen. Of zelfs toekomstige ontwikkelingen te voorspellen met machine learning. Deze functionaliteit is in veel cloud-based netwerktooling al beschikbaar. Het verzamelen van de data gaat ook veel beter dan bij on-premises beheer. Doordat je vanuit jouw centrale locatie direct in alle systemen kunt kijken, verzamel je data zonder latency. Zo kun je reageren voordat risico’s bedreigingen worden. 

 1. Overzicht over datastromen en capaciteit

Een centrale beheertool geeft je overzicht over alle datastromen die over je connecties gaan. Zo kun je snel zien welke toepassingen de meeste belasting veroorzaken op je netwerk. Neem bijvoorbeeld bewakingscamera’s. Als die continu al hun beeldmateriaal versturen, gebruiken ze enorm veel bandbreedte. Dus kun je ze misschien zo instellen dat ze alleen beeld verzenden als er iets beweegt. 

 1. Continuïteit

Als iets niet goed werkt, signaleer je dat snel en kan het ook snel gerepareerd worden. Veranderingen worden strakker gepland en sneller doorgevoerd, waardoor continuïteit ook bij onderhoud en upgrades gegarandeerd is. 

 1. ‘Management by design’ 

In plaats van het handmatig toewijzen van rechten aan individuen en groepen, wijs je bij cloud-based networking rechten toe op basis van rollen en functies. Iedere gebruiker heeft dus automatisch de juiste rechten, zoals bepaald door jouw centrale beleid. Doordat er geen individuele configuraties en uitzonderingen meer zijn, worden je processen eenvoudiger. 

 1. Beter lifecyclemanagement 

Je weet met centraal netwerkbeheer in de cloud altijd wat je hebt en hoe het in elkaar zit. Daardoor weet je ook beter welke upgrades er nodig zijn en hoe je ze het best kunt plannen. Door standaardisering zijn lifecycles, en dus ook je investeringen, beter te voorspellen. Het bijhouden van een database met configuraties (CMDB) is verleden tijd en licenties kun je automatisch laten verlengen. 

 1. Altijd de modernste beheeromgeving 

Omdat een externe, specialistische partij je beheeromgeving ontwikkelt en host zijn veel zorgen bij het uitrollen van nieuwe functionaliteit verleden tijd. Je kunt simpelweg je voordeel doen met nieuwe functies, zodra ze landen in je toolset.  

 1. Alles koppelen met API’s 

Cloud-based beheer laat je data uitwisselen met allerlei andere applicaties. Als het een API heeft, kun je het koppelen. 

 1. Minder heen en weer rennen

Misschien wel het belangrijkste voordeel: door je hele netwerk centraal te beheren kun je beter plannen en hoef je nooit meer op meerdere plaatsen tegelijk te zijn. Je bundelt alle operationele kennis op één plek, waardoor je sneller en flexibeler bent in het plannen en oppakken van beheertaken. Installatie op locatie hoeft niet meer gedaan te worden door dure IT-beheerders. Gebruikers of facilitaire medewerkers kunnen dat zelf. Jouw mensen kijken op afstand mee. 

 1. Sneller innoveren

Cloud-based networking maakt je sneller en flexibeler. Je hebt minder menskracht nodig om alles draaiende te houden. En dat is geen overbodige luxe, want de tijd en energie die je overhoudt heb je hard nodig om samen met je businessgebruikers te werken aan nieuwe, innovatieve projecten. 

Voordelen voor IT én business 

Een lange rij voordelen, die wat ons betreft duidelijk moet maken dat de stap naar cloud-based networking een logisch, misschien wel noodzakelijke, stap is. Het zijn namelijk niet alleen IT’ers die de vruchten plukken van deze verbeteringen. Het zijn juist de businessgebruikers die meer mogelijkheden krijgen. Omdat netwerkbeheer consistenter, sneller en meer kosteneffectief wordt en netwerken daardoor veiliger en overzichtelijker zijn. Maar vooral omdat zij nieuwe software, nieuwe businessmodellen en nieuwe locaties makkelijker, sneller, veiliger en zonder fouten kunnen uitrollen. 

Precies weten hoe cloud-based networking jouw strategie transformeert en hoe het implementatieproces eruitziet?

Download de whitepaper ‘Cloud-based networking: wat het is en waarom het jouw cloudstrategie een boost gaat geven’. 

logo_naas search search search