De kostenvoordelen van Network as a Service

Blog

De kostenvoordelen van Network as a Service

De overstap naar Network as a Service heeft allerlei voordelen maar één van de belangrijkste overwegingen om wel of niet te kiezen voor deze oplossing is, logischerwijs, het kostenplaatje. Daarom gaan we in dit blog dieper in op de specifieke kosten gerelateerde voor- en nadelen van Network as a Service.

1.  Je profiteert van volumevoordeel

Kies je voor NaaS, dan werk je samen met een partner voor wie het inrichten en beheren van de netwerkinfrastructuur dagelijkse kost is. Zo’n partner is namelijk continu bezig specifieke kennis en kunde actueel te houden. Daarbij worden de werkzaamheden over een groot aantal klanten verspreid waardoor zij  dankzij ervaring, kennis en volumevoordeel via de meeste efficiënte weg technologie kunnen implementeren of beheren.

Laten we inzoomen op een 24/7 Service Window om dit toe te lichten. Het hebben van een Service Window kan noodzakelijk zijn om een beschikbaarheidsgarantie van bijvoorbeeld 99,99% te garanderen. Wil je dit intern organiseren, dan heb je vaak meer dan drie gespecialiseerde medewerkers nodig om dit te realiseren. Voor veel organisaties is dit een prijzige aangelegenheid. Een NaaS service provider spreidt deze kosten, omdat ze gelijktijdig meerdere klanten bedienen en de kosten van de support op deze manier kunnen drukken. Bovendien profiteer je van de kennis en kunde van de leverancier en hoef je zelf het wiel niet uit te vinden.

Axians heeft verschillende vestigingen in heel Nederland. Dankzij deze decentrale structuur kunnen we snel met je organisatie schakelen en heb je korte lijnen met onze contactpersoon – zoals de Service Manager of Technisch Consultant.

2. Niet meer investeren in opleidingen

Omdat het netwerk door updates, upgrades, technologieën en protocollen en andere verwachtingen van gebruikers continu verandert, is het opleiden van medewerkers cruciaal. Sterker nog, gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het reserveren van één dag per week per medewerker voor studie niet meer dan normaal. Het gaat om specifieke kennis die noodzakelijk is voor het goed beheren en onderhouden van de netwerkinfrastructuur, maar de je in de dagelijkse praktijk slechts sporadisch gebruikt. Een service provider heeft deze kennis continu nodig, omdat het onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor is de noodzaak van doorlopend opleidengroter. Uiteraard zijn de medewerkers ook die dag in de week kwijt, maar wederom kunnen ze dit spreiden over een groot aantal klanten. Onderaan de streep zijn de kosten per klant hierdoor kleiner..

Er zijn nog een aantal andere ‘verborgen’ kosten waar je met een up-to-date kennisniveau van profiteert:

 • Het netwerk moet je regelmatig updaten, onder andere door upgrades en bug fixes door te voeren. Een partner heeft dit al vaker gedaan bij andere partijen, waardoor ze weten hoe het werkt, het minder tijd kost en dus een kostenvoordeel oplevert.
 • Eens in de vijf tot zeven jaar is het netwerk toe aan vervanging. In die tijd is er qua technologie veel veranderd, waardoor je eigen medewerkers weer de boeken in moeten om goed te begrijpen hoe het werkt. De kennis van een partner is hierin altijd up to date, omdat medewerkers met niets anders bezig zijn dan het implementeren van de laatste technologie.

3. Eenmalige grote investering is niet langer noodzakelijk

Traditioneel gezien investeer je eenmalig een flink bedrag in het netwerk en schrijf je dit in de 4, 5, of 6 jaar die volgen af. Network as a Service is gebaseerd op een pay-per-use model. Je betaalt een vast bedrag voor beheer, hardware, licenties en advies per locatie of component, gebaseerd op je gebruik. Het biedt duidelijkheid omdat je precies weet waarvoor je betaalt en het biedt flexibiliteit omdat je gemakkelijk op- en afschaalt op basis van de componenten die je daadwerkelijk gebruikt. Die eenmalige grote investering is hiermee verleden tijd, waardoor dit kapitaal beschikbaar komt en je het kunt investeren in activitieten waar het een hoger rendement oplevert.

4. Minder contractmanagement

Bij veel bedrijven lopen er allerlei support en software contracten los van elkaar door uitbreidingen en vernieuwingen in de loop van de tijd voor je WAN, LAN, SD-WAN en WLAN. Het (jaarlijks) controleren, monitoren, en verlengen van deze contracten kost veel tijd en zorgt voor hoge proceskosten.

Kies je voor Network as a Service dan consolideer je in één klap de benodigde effort en kosten. Een partner beschikt, door het volumevoordeel, over een backoffice die gespecialiseerd is op dit soort contractmanagement en hier dagelijks mee bezig is.

5. Eindverantwoordelijkheid ligt bij jouw partner

Een hack of datalek is het laatste wat je wilt, maar in de praktijk zien we dat bij veel organisaties de vereiste specialistische kennis ontbreekt waardoor ze meer risico lopen. Als een dergelijk incident toch plaatsvindt, dan lopen de kosten voor het herstel ervan of het niet toegankelijk zijn van systemen of databases flink op.

Bij de overstap naar Network as a Service beschik je enerzijds altijd over de laatste updates en cutting edge technologieën, waardoor de mogelijkheid op een hack of datalek flink afneemt.

Kortom, het uitbesteden van je netwerk met Network as a Service resulteert in een aantal kostenvoordelen. Of je hiervan profiteert is sterk afhankelijk van de specifieke situatie van jouw organisatie. Het is geen passende oplossing voor ieder type organisaties. Het kan een slimme dienst zijn om meer budget maar ook tijd en capaciteit vrij te maken voor andere activiteit, waaronder innovatie. Daarbij adviseren wij je graag.

Het roept echter waarschijnlijk ook vragen op. “Hoe manage je de spagaat tussen bedrijfsdoelstellingen en IT-budget?”, “Wat gebeurt er met mijn IT-medewerkers?”, “Hoe helpt het daadwerkelijk bij de groei van de business?”, etc. In dit e-book geven CEO, CIO, CTO, CFO en HR director antwoord op die vragen en delen ze hun visie op wat Network as a Service betekent voor de gehele organisatie. Wat zijn nu écht de belangrijkste voor- en nadelen van NaaS versus een netwerk dat volledig in bezit én beheer is van jouw organisatie?

Download het e-book hier.

New call-to-action

Het netwerk(beheer) is de ruggengraat van je organisatie

Blog

Het netwerk(beheer) is de ruggengraat van je organisatie

Bij veel organisaties komt de netwerkinfrastructuur door de steeds snellere vaart van de digitale transformatie onder druk te staan. Het netwerk moet binnen deze transitie namelijk transparant en future ready zijn en niet de transitie belemmeren zoals nu vaak nog het geval is. Tijd om je netwerk en de behoefte van de business goed op elkaar af te stemmen en stappen voorwaarts te maken. Het netwerk en het beheer zijn immers de ruggengraat van je organisatie.

De afhankelijkheid van het netwerk groeit

Steeds meer organisaties zijn de laatste jaren afhankelijk geworden van het netwerk. Zijn er verstoringen, is het netwerk traag of zelfs niet beschikbaar, dan ontstaan er problemen die steeds vaker direct leiden tot omzetverlies en verslechterde klantrelaties. Klachten over de performance zijn lastig te achterhalen, hieronder een aantal mogelijke oorzaken:

 • De hardware kan de veroorzaker zijn, eventueel door een verkeerde configuratie
 • Het gevolg van groei en uitbreiding van de infrastructuur
 • Het kan in een ander IT domein van de organisatie liggen
 • Je hebt geen real-time visibility binnen het netwerk waardoor je niet direct actie kunt ondernemen

Niet alleen de performance van je netwerk is belangrijk, ook de beveiliging speelt een steeds belangrijkere rol. Vanwege de digitale transformatie komen onderwerpen zoals cloud, datacenter en centraal management steeds dichterbij. Met alleen een firewall kom je er tegenwoordig niet meer, de hackers worden steeds slimmer waardoor organisaties verplicht worden om de beveiliging volledig door de organisatie heen te trekken. Hoe moet de beveiliging dan wel goed geïntegreerd worden? Dat is een vraagstuk die niet eenvoudig te beantwoorden is, maar specialisme vergt.

Het beheer van het netwerk is specialistenwerk

Hoe kun je de kans verkleinen dat bovengenoemde zaken gebeuren? Een belangrijk element is het implementeren van beschikbare updates en zorgen dat de laatste softwareversie altijd geïnstalleerd is. Daarnaast speelt uiteraard het dagelijkse beheer een essentiële rol.

Binnen organisaties wordt het netwerk vaak nog als een redelijk eenvoudig geheel van routers, switches en access points gezien, maar niets is minder waar. De complexiteit is met alle veranderingen en ontwikkelingen van de laatste jaren juist gigantisch toegenomen. Het is niet zichtbaar, maar aan de achterkant moet er een hoop geregeld worden als je bijvoorbeeld medewerkers vanaf iedere locatie en met ieder device op het netwerk wilt laten inloggen. Het effectief beheren en 24/7 monitoren van het netwerk vereist specialistische kennis.

Er is door diverse gerenommeerde onderzoeksbureaus geconstateerd dat een gemiddelde IT-beheerder ongeveer 70% van zijn tijd bezig is met troubleshooten vanwege de complexiteit van het netwerk. Hierdoor is er weinig tijd om als organisatie te innoveren richting de digitale transformatie. Zie deze transformatie als een snelweg richting de toekomst, eenmaal de afslag gemist betekent straks nog meer investeringen.

De inrichting van het netwerk is het fundament

De inrichting van het netwerk is de fundering van de totale infrastructuur. Wanneer de basis — lees het netwerk — niet goed is ingericht of door reactief beheer niet meer actueel is, dan heeft dat gevolgen voor de rest van je IT oplossingen. Is het fundament wel stevig, dan is het eenvoudiger om de infrastructuur — van applicaties tot security — op te bouwen.

Het mag duidelijk zijn dat het goed beheren van het netwerk in de huidige tijd meerdere uitdagingen met zich meebrengt. Om je te helpen hier morgen mee aan de slag te gaan en de uitdagingen die je ervaart om te zetten in kansen, hebben wij concrete handvatten gebundeld in een whitepaper.

Ben jij klaar voor de toekomst? Creëer dan meer ruimte voor innovatie. Download het whitepaper hier:

New call-to-action

4 essentiële elementen voor een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur

Blog

4 essentiële elementen voor een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur

Dat we leven in het tijdperk van digitale transformatie mag duidelijk zijn. Veel organisaties zijn bezig met het digitaliseren van hun business modellen en dienstverlening om hun concurrentiepositie te behouden en/of te verbeteren. Steeds meer zaken vinden online plaats en het netwerk moet dit faciliteren. Daarin kun je het netwerk vergelijken met een snelweg, die bepaalt hoe snel je de digitale transformatie kunt maken.

Ononderbroken netwerkconnectiviteit is dan ook een must voor organisaties om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar actief en bereikbaar te zijn. Daarbij verwachten medewerkers, klanten en partners dat ze altijd en overal, met welk device dan ook, verbinding kunnen maken. Toch is het steeds lastiger om te garanderen dat deze sublieme connectiviteit altijd beschikbaar is, omdat de capaciteitsvraag van je netwerk blijft groeien. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het beschikken over een schaalbare en flexibele netwerkarchitectuur met de laatste functionaliteiten essentieel. In dit blog lees je uit welke elementen een dergelijk netwerk zeker moet bestaan.

1. Het netwerk moet schaalbaar zijn

Organisaties hebben netwerktechnologie met op software gebaseerde management elementen  nodig om schaalbaarheid te vergroten en te voldoen aan continu veranderende capaciteitsbehoeftes. Sluit er een afdeling of opent er juist een nieuwe locatie? Dan wil je eenvoudig kunnen terugschalen of uitbreiden. Of om in de metafoor van de snelweg te blijven: je wilt er — indien de vraag er is — snel een invoegstrook aan toe kunnen voegen om ook andere auto’s toegang te geven.

Het op een flexibele manier kunnen inzetten van netwerkcomponenten vraagt om een software-defined netwerk. Met ‘Software Defined Networking’ kun je jouw netwerk naar eigen behoefte voorzien van functionaliteiten waarmee je het netwerk, en dus de organisatie, beter schaalbaar maakt. Ontstaat er behoefte aan meer capaciteit? Dan heb je de mogelijkheid om direct op te schalen en de prestaties van het netwerk eenvoudig te verhogen.

2. Het netwerk moet flexibel zijn

Het traditionele kantoornetwerk is, zeker gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19, veel groter geworden. Veel mensen wordt verzocht thuis te werken indien mogelijk. De veiligheid, snelheid en capaciteit die beschikbaar zijn op kantoor, moeten nu ook van toepassing zijn bij medewerkers thuis. Omdat steeds meer apparatuur, applicaties en documenten online beschikbaar moeten zijn, moet het netwerk ook continu kunnen stretchen. Bovendien maken organisaties steeds meer gebruik van cloudapplicaties. Dit vergt een netwerkoplossing die er ook voor zorgt dat medewerkers toegang hebben tot de benodigde applicaties en dat ze met hetzelfde gemak gebruik kunnen maken van de applicaties als wanneer ze op kantoor zijn. Idealiter blijft de gebruikerservaring gelijk.

Het netwerk van de toekomst moet kunnen reageren op snel veranderende omstandigheden en meebewegen met de behoefte van de organisatie én de gebruiker. Eventuele hobbels in de snelweg mogen niet leiden tot noemenswaardige problemen.

De ervaring leert dat de veranderende behoefte meestal om ‘meer’ gaat: meer bandbreedte, meer draadloos, meer devices, meer verkeer, meer access points en switches, etc. Dat los je niet op door voortdurend capaciteit uit te breiden in de vorm van hardware of IT-staf. Wat je nodig hebt is een netwerk dat van nature beschikt over flexibiliteit om wendbaar te kunnen zijn zonder dat de performance in gevaar komt en je concessies doet op de beveiliging van het netwerk. Je netwerk moet geen belemmerende factor zijn in het benutten van je kansen.

3. Het netwerk moet veilig zijn

Naast snelheid en voldoende capaciteit moet ook de beveiliging van het netwerk mee evolueren met de nieuwe behoeften. Daarbij gaat het niet alleen om het beveiligen van netwerkcomponenten tegen aanvallen van buitenaf, maar je moet er ook voor zorgen dat gebruikers op een veilig manier gebruik kunnen maken van het netwerk.

Om optimaal beschermd te zijn tegen kwetsbaarheden, zoals datalekken en hacks, is het belangrijk om een up-to-date netwerk te hebben. Om de kans op een hack of lek significant te verkleinen, is het essentieel om de benodigde updates, bugfixes en upgrades continu door te voeren.

4. Het netwerk moet een optimale gebruikerservaring bieden

Het netwerk is een hygiënefactor, gebruikers verwachten dat de kwaliteit hoog is en het netwerk altijd toegankelijk is. Voldoet het niet aan deze eisen, dan levert dat klachten op. Met andere woorden: de gebruikerservaring moet optimaal zijn.

Daarom ontstaan er steeds meer slimme, op software gebaseerde netwerken die door middel van artificial intelligence en machine learning de user experience optimaliseren en zorgen voor een continu verbeterproces.

Zo kan een netwerk bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak telefoons van medewerkers niet connecteren of hoe lang het duurt voordat een telefoon verbinding maakt. De software is vervolgens zo slim dat de technologie het zelfstandig anders gaat inrichten zodat het wel naar wens werkt. Kan de software het niet zelfstandig, dan gaat er een melding naar de beheerder om er naar te kijken.

Wanneer het netwerk in staat is problemen te detecteren en — waar mogelijk — zelfstandig op te lossen, zorg je voor een steeds betere gebruikerservaring en voorkom je dat medewerkers last hebben van een netwerk dat suboptimaal werkt.

Kortom, in de huidige tijd vraagt de infrastructuur om andere kenmerken dan een aantal jaar geleden. Maar kun je aan deze vraag voldoen? Het goed neerzetten, managen en beheren van de netwerkinfrastructuur brengt tegenwoordig — met alle ontwikkelingen die gaande zijn — een hoop uitdagingen met zich mee.

Om je te helpen hier morgen mee aan de slag te gaan en de uitdagingen die je ervaart om te zetten in kansen, hebben wij concrete handvatten gebundeld in een e-book. Zodat je klaar bent voor de toekomst en meer ruimte creëert voor innovatie.

Download het e-book hier:

New call-to-action

De voordelen van het werken met Axians als Network as a Service partner

Blog

De voordelen van het werken met Axians als Network as a Service partner

Als organisatie heb je de beslissing gemaakt om over te stappen op Network as a Service, maar dan sta je alweer voor het volgende (essentiële) keuzemoment: met welke partner ga ik samenwerken? En wat staat er binnen die keuze het hoogst in het vaandel: prijs, kwaliteit, technologie, diensten, afschaal mogelijkheden of vertrouwen? Om je een beeld te geven van de voordelen van Axians, zetten we in dit blog zetten uiteen wat je kunt verwachten van ons als partner.

Je benut de voordelen van een open architectuur model

Bij Axians hanteren we een, wat we noemen, open architectuur model. Dit komt erop neer dat we maatwerk leveren en een netwerk neerzetten dat aansluit bij jouw organisatie behoefte doordat je misschien nog legacy systemen hebt. Bij veel andere partijen heb je de keuze uit een beperkt aantal type componenten wat je, logischerwijs, beperkt in je mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je de legacy systemen niet kunt omzetten naar de standaarden van je toekomstige partner.

Met het open architectuur model zijn we in staat de opbouw van het netwerk toe te spitsen op jouw organisatie en maatwerk te leveren in een standaard dienst. De basis (het platform en de diensten) is hetzelfde, maar afhankelijk van de behoefte kan bijvoorbeeld een module in een switch worden geüpgraded voor meer rekenkracht of kunnen we van een specifieke antenne gebruik maken zodat je een juiste dekking hebt in je magazijn of foyer.

Om een metafoor te gebruiken: stel je wilt een nieuwe telefoon, maar wel eentje met een 15 megapixel camera. Bij een service provider heb je deze specifieke mogelijkheid niet en is alleen een 12 megapixel camera een optie. Bij Axians kan je deze specifieke wens wel inwilligen terwijl andere kenmerken zoals  (managed) diensten, afschaalmogelijkheden en contracttermijn hetzelfde blijven

Je betaalt alleen voor datgene wat je daadwerkelijk gebruikt

Bij Axians hanteren we voor Network as a Service een pay-per-use model, waardoor je alleen betaalt voor datgene wat je daadwerkelijk gebruikt. Je betaalt een vast bedrag voor beheer, hardware, licenties en advies per locatie of component. Het biedt voorspelbaarheid omdat je precies weet waarvoor je gaat betalen en het biedt flexibiliteit omdat je gemakkelijk op- en afschaalt op basis van de componenten die je daadwerkelijk gebruikt. Het netwerk van morgen moet namelijk met je mee kunnen groeien of krimpen.

Je krijgt ook een aantal vaste dienst elementen. Zo beschik je bij Axians over 24/7 support en monitoring, implementeren we updates en bugfixes en beheren wij de volledige lifecycle. Het netwerk is altijd up-to-date met de laatste functionaliteiten, betrouwbare hardware en actuele netwerkbeveiliging.

Je hebt te maken met een decentrale organisatie met garantie op continuïteit

Axians is een organisatie met een decentrale structuur, waardoor jouw contactpersonen — van relatiemanager tot servicedesk — in Nederland opereren en je snel en eenvoudig met elkaar kunt schakelen. Ondanks dat we onderdeel zijn van een van de grootste organisaties van Europa ligt de beslissingsbevoegdheid in het klantenteam wat we voor je inrichten, wat een positieve invloed heeft op de doorlooptijd van (belangrijke) beslissingen en uitzonderingen.

Je werkt samen met een ervaren partner

Network as a Service is een relatief nieuwe dienst die de laatste jaren sterk in opkomst is. Axians is vroeg op deze trein gesprongen, waardoor we in de afgelopen jaren veel geleerd hebben en de kwaliteit van onze dienstverlening, in nauw contact zijn geweest met onze eerste NaaS klanten en inmiddels onze diensten naar een hoger niveau hebben getild. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we onafhankelijk marktonderzoek bij huidige klanten voor feedback hebben gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren en toe te spitsen op verbeteringen die we kunnen doorvoeren voor al onze NAAS klanten Ook scoren we hoog in de onderzoeken van Giarte.

Kortom, met Axians kies je voor een betrouwbare partner die faciliteert in een next-gen netwerk dat 1-op-1 aansluit bij jouw organisatie.

Bespreek met een van onze NaaS consultants vrijblijvend de situatie van jullie business, ontdek de sterke en zwakke punten van je huidige netwerkinfrastructuur en wat onze dienstverlening voor jouw organisatie kan betekenen.

Plan hier je 1-op-1 consult.

New call-to-action

Waarom Software Defined Networking (SDN) de toekomst is

Blog

Waarom Software Defined Networking (SDN) de toekomst is

Een trein die maar doordendert en steeds meer vaart maakt is een goede metafoor voor alle technologische ontwikkelingen die in IT gaande zijn. De ontwikkelingen gaan immers razendsnel en volgen elkaar in rap tempo op. De grote vraag is: stap je op en ga je mee of blijf je (bewust) op een perron (stil) staan? Dat je af en toe zegt; “dit station sla ik over” is logisch. Er is tegenwoordig te veel gaande in de wereld van IT om ‘alles’ te implementeren. Het is echter wel belangrijk dat de stations die we overslaan een weloverwogen keuze zijn.

Een belangrijke transitie die op allerlei IT-vlakken gaande is, is de stap van passieve hardware naar intelligente software. Dat geldt ook voor het netwerk. Juist deze IT-ontwikkelingen helpen organisaties om steeds hogere eisen te stellen aan hun netwerkinfrastructuur, waardoor de behoefte aan een controleerbaar, schaalbaar en dynamisch netwerk toeneemt. Want anno nu is een trage verbinding of, nog erger, downtime killing voor de gebruikerservaring en de algehele perceptie van de performance van je IT-afdeling. Software Defined Networking (SDN) is de laatste vorm voor design, implementatie en beheer van je netwerk infrastructuur en volgens ons de toekomst. Maar waarom is Axians nou zo’n promotor?

Aan welke eisen moet jouw netwerk over 5 tot 10 jaar voldoen?

Echt in de toekomst kijken kunnen we natuurlijk niet, maar voor een aantal dingen durven we onze hand in het vuur te steken. Het verbruik en gebruik van data zal jaar na jaar toenemen, je medewerkers gebruiken steeds meer verschillende (cloud) platformen en de verwante technologische ontwikkelingen zullen exponentieel blijven groeien. De keerzijde is dat door dit razendsnelle tempo organisaties moeite hebben om deze sneltreinvaart bij te houden. Iets wat lastig te accepteren is doordat veel van de digitale initiatieven steeds meer invloed hebben op de algehele toekomstvastheid en concurrentiepositie van je organisatie.

Eén van de taken van IT is om te zorgen voor een netwerk dat klaar is voor de digitale transformatie. We zeggen weleens bij Axians; “het netwerk is het spoor waar de digitale transformatie in sneltreinvaart overheen gaat”. En met zulke snelheden en drukte op het spoor is het essentieel om onderhoud en verstoringen te reduceren tot een minimum. Om dat te realiseren moet er iets fundamenteel veranderen in networking, want eerlijk is eerlijk we zijn stiekem een hoop tijd kwijt aan het dagelijks beheer van onze traditionele netwerken. Om dat te beperken moet je in onze ogen de stap van een complex en hardware gedreven netwerk naar een intuïtief en software defined netwerk (SDN) maken.

Wat is Software Defined Networking?

Software Defined Networking is een concept waarbij het netwerk centraal en intelligent wordt aangestuurd met behulp van softwaretoepassingen. Dit biedt je de mogelijkheid om het hele netwerk vanuit één centraal punt op een eenduidige manier te beheren, ongeacht de onderliggende netwerktechnologie.

In plaats van dat je op locatie zaken moet instellen, kun je vanuit een centraal management systeem (nieuwe) componenten pushen en configureren, aansluiten op het netwerk en de performance ervan monitoren. Ook zien wij steeds meer een moderne managementsysteem 2.0 terugkomen. Bijvoorbeeld het  gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) om je netwerk proactief te bewaken, te optimaliseren en problemen op te lossen. Betekent dit dan dat we op korte termijn een self-healing systeem hebben? Nee, we zijn er zeker nog niet. Het duurt nog wel een aantal jaren voordat er “gerobotiseerde netwerken” bestaan.

De belangrijkste voordelen van Software Defined Networking?

 1. Het vereenvoudigt het netwerk management
  Omdat SDN je de mogelijkheid biedt om het netwerk vanuit één centraal punt, één interface te beheren, is het managen en besturen van je netwerk een stuk eenvoudiger. Vanuit het platform kun je bijvoorbeeld relatief eenvoudig functionaliteiten toevoegen die je direct kunt doorvoeren en configuratie vindt niet meer per apparaat plaats. Het identificeren van een verstoring gaat hierdoor een stuk sneller.
 2. Meer inzicht in de performance en ervaring van het netwerk
  Een uniek kenmerk van Software Defined Networking is dat de interface ruimte biedt om de data die je vanuit het netwerk verzamelt inzichtelijk te maken. Hoe lang draait het netwerk zonder problemen, wat is de status van iedere switch afzonderlijk, wat is de gebruikerservaring van het netwerk op medewerker- of device niveau, en ga zo maar door. Je hebt inzicht in de prestatie van je netwerk, waardoor je enerzijds voorkomende problemen in 9 van de 10 gevallen direct vanuit het dashboard oplossen. Anderzijds beschik je over waardevolle informatie om je netwerk ervaring naar een hoger niveau te tillen.
 3. Het zorgt voor schaalbaarheid
  Omdat je met SDN het netwerk naar eigen behoefte kan voorzien van functionaliteiten maak je het netwerk — en daarmee ook de organisatie — flexibeler en beter beheersbaar. Ontstaat er bijvoorbeeld behoefte aan meer/minder capaciteit of een betere performance, dan kun je direct opschalen.
 4. Je krijgt een abonnement op innovatie
  Leveranciers van netwerken zijn volop bezig met de verdere ontwikkeling van de platformen en het toevoegen van nieuwe (op software gebaseerde) functionaliteiten. Daarmee krijg je als het ware een abonnement op innovatie. Je mag per kwartaal weer een hoop nuttige functies verwachten, vaak worden deze vrijgegeven zonder extra vergoeding of licentie.
 5. Een betrouwbaar en veilig netwerk
  Het is tegenwoordig erg belangrijk voor organisaties om buitenstaanders op geen enkele wijze zomaar ongecontroleerd toegang tot het netwerk te geven, bedrijfsinformatie is immers vertrouwelijk. Met SDN bepaal je, samen met Axians, vooraf wie er wel of niet op gecontroleerde en veilige wijze het netwerk op mag zonder concessies te doen op security. Een alles-in-één oplossing waarbij je toegang aan gebruikers niet meer handmatig toewijst maar het een geautomatiseerd proces is, waardoor de kans op menselijke fouten wordt gereduceerd.

Verandering is onvermijdelijk

Ja, Software Defined Networking vraagt om een andere aanpak, en de kans dat dat binnen de organisatie weerstand oproept is groot. Ook voor engineers is het een grote omslag van de command-line-interface naar een cloud-based-interface. En dan hebben we het nog niet over al die functionele gebruikerservaring inzichten die vrijkomen. We gaan van techniek en technische beschikbaarheid naar functionaliteit en gebruikerservaring, wat vraagt om andere kennis en vaardigheden. Je ontkomt er simpelweg niet aan om niet op de doordenderende trein te springen. Is het niet vandaag, dan is het volgend jaar en is het niet volgend jaar dan is het wel over twee jaar.

Door te kiezen voor Software Defined Networking standaardiseer je het netwerk. In dit whitepaper nemen we je mee in de belangrijkste stappen naar een gestandaardiseerd en gecentraliseerd netwerk. Daarnaast geeft het in inzicht in (nog meer) voordelen van netwerkstandaardisatie.

Download het whitepaper hier:

New call-to-action

Network as a Service vs. Managed Networking: een vergelijking

Blog

Network as a Service vs. Managed Networking: een vergelijking

Van IT-managers wordt verlangd dat ze bezig zijn met innovatie en het geven van richting aan ambities voor de toekomst van de organisatie. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe IT-diensten, het verder digitaliseren van processen, het verbeteren van de kwaliteit met behulp van data, het vergroten van de bereikbaarheid van je organisatie, noem maar op. Het grote probleem is het gebrek aan tijd en capaciteit, waardoor dergelijke zaken niet altijd even goed van de grond komen. Om de tijd en ruimte wel te creëren, stappen steeds meer bedrijven over op het (gedeeltelijk) uitbesteden van hun bepaalde IT diensten zoals het beheer van de netwerkinfrastructuur. Het uitbesteden van het beheer van je netwerk kan op twee manieren: via Managed Networking of via Network as a Service. In dit blog maken we een vergelijking op basis van de voor- en nadelen.

Het verschil tussen Managed Networking en Network as a Service

Het grootste verschil is dat je bij Network as a Service — in tegenstelling tot een Managed dienstverlening — functionaliteit en connectiviteit van een service provider afneemt! Je betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik van het platform, de apparatuur, licenties, afschrijving en dienstverlening van de service provider, vaak zorgt deze ervoor dat er een nieuw netwerk infrastructuur wordt geïmplementeerd. Dit is inclusief de aanschaf van de benodigde hardware en software, licenties,  reserveonderdelen, grijpvoorraad, kennis, etc. Bij de meeste service providers betaal je op basis van een pay-per-use model waarbij componenten die niet worden gebruikt ook niet worden doorbelast. De leverancier is hiermee verantwoordelijkheid voor jouw tevredenheid, want als je het niet gebruikt kan hij je geen rekening sturen en dat levert een aantal voordelen op. Zo krijg je onder andere een abonnement op innovatie, waarbij de service provider je helpt met het omarmen van nieuwe (gratis) functionaliteit die beschikbaar komt op het platform. De overige voordelen komen later in dit blog aan bod.

Bij Managed Networking blijft het netwerk en de apparatuur en gaat een andere partij zoals Axians het dagelijkse beheer van je netwerk uitvoeren. Van routers tot access points en van updates tot incidenten. Omdat het netwerk an sich van jou blijft, ben je ook zelf verantwoordelijk voor vernieuwing, lifecycle management, optimalisaties, etc. De praktijk wijst uit dat voor elementen als updates, upgrades, lifecycle management en vernieuwingen vaak niet voldoende tijd en specialistische kennis is.

De voor-en nadelen van Managed Networking

Het benoemen van de voor- en nadelen van Managed Networking en Network as a Service is niet altijd evident, omdat per organisatie het netwerk sterk verschilt. Toch zijn er een aantal kenmerken die in vrijwel iedere situatie gelden.

Voordelen:

 • Je mag verwachten het netwerk altijd beschikbaar is, waarbij je 24/7 of tijdens kantooruren toegang hebt tot de beste specialisten.
 • Managed services zijn vaak toepasbaar op ouder (netwerk) systemen
 • Je technische mensen kun je inzetten in andere (IT) domeinen, waardoor ze zich bezig kunnen houden met zaken als vernieuwing
 • Je betaald een vast bedrag per maand voor beheer. Hierdoor zijn kosten voorspelbaar

Nadelen:

 • Traditioneel gezien investeer je eenmalig een flink bedrag in het netwerk en schrijven we dit in 5, 6 of 7 jaar die volgen af. Bij Managed Networking is het noodzakelijk deze investering te blijven doen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de onderliggende supportcontracten, het realiseren van een goede gebruikerservaring, het aanleggen van een reservevoorraad, lifecycle management en het doorvoeren van vernieuwingen.
 • Het is niet mogelijk om componenten of licenties te retourneren als je capaciteitsbehoefte afnemen.

De voor- en nadelen van Network as a Service

Voordelen: 

 • Je betaalt een vast bedrag per component of poort. In deze vergoeding zitten alle onderliggende kosten verwerkt zoals beheer, hardware, licenties en advies per locatie of component — gebaseerd op je gebruik (pay per use). Je kunt eenvoudig op- en afschalen op basis van de daadwerkelijke behoefte van je organisatie.
 • Je beschikt over een next-generation netwerk op basis van software. Inclusief alle mogelijkheden die daarbij komen kijken, zoals een cloud-based interface en user-experience monitoring.
 • Je beschikt 24/7 over een team van specialisten die support en monitoring bieden om de continuïteit en veiligheid van je netwerk te waarborgen en het netwerk op basis van data te optimaliseren om het beter aan te laten sluiten bij je organisatie. Hierdoor verbetert de gebruikerservaring.
 • De leverancier is verantwoordelijk voor het lifecycle management en bijbehorende vernieuwingslagen van je netwerk en daarmee heb je de garantie op een netwerk dat altijd up-to-date is met de laatste functionaliteit, betrouwbare hardware en actuele beveiliging.
 • Doordat je beschikt over een netwerk op basis van software heb je continue de beschikking over nieuwe functionaliteiten.Je hebt hiermee als het ware een abonnement op innovatie. En ook bij Axians zitten we niet stil, zo mag je van ons ontwikkelingen als een self-service-portal verwachten.
 • Je hoeft geen grote, eenmalige investering meer te doen want je stapt over naar een subscriptie model.
 • IT-medewerkers hoeven zich niet meer bezig te houden met het beheer en onderhoud van het netwerk, waardoor er tijd en ruimte ontstaat voor onder andere innovatie. Onderwijsgroep Landstede is een mooi voorbeeld van een organisatie die dankzij NaaS klaar is voor de ‘met de muis geboren leerling’.
 • Lees voor meer informatie over de voordelen van NaaS ook ons blog Network as a Service: wat is het en waarom is het slim het te overwegen?.

Nadelen:

 • Je zit niet meer zelf aan het stuur
 • Het is geen passende oplossing voor ieder type bedrijf. Wil je toch zelf aan het (technische) stuur zitten dan zijn er andere dienst varianten die beter bij je passen.
 • Het vraagt een serieuze verandering van de organisatie, een transitie die vooral aan het begin tijd en energie kost

Hopelijk heeft dit blog geholpen om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen Network as a Service en Managed Networking en wat de voor- en nadelen van beide oplossingen zijn. Overweeg je om over te stappen op Network as a Service? Dan hebben we mogelijk nog iets interessants voor je. In deze infographic geven we namelijk nog 3 redenen om te kiezen voor Network as a Service, gebaseerd op verschillende onderzoeksrapporten van onder andere Deloitte.

Download de infographic hier:

New call-to-action

Network automation vs. network orchestration: wat is het verschil?

Blog

Network automation vs. network orchestration: wat is het verschil?

Wanneer je aan vijftien IT-managers vraagt wat het verschil is tussen automation en orchestration dan krijg je waarschijnlijk vijftien verschillende antwoorden. In de praktijk merken we dat beide begrippen voor iedereen een net andere betekenis hebben. Logisch, het zijn immers nog relatief nieuwe termen en technologie producenten vermarkten het groot. Desondanks zijn beiden wel degelijk van groot belang in de nabije toekomst. Daarom delen we in dit blog onze perceptie van deze begrippen, gebaseerd op onze dagelijkse interacties met klanten en leveranciers, waarin we het netwerk als uitgangspunt nemen.

Wat is network automation?

Network automation is het automatiseren van configureertaken, repetitieve beheertaken, testcyclussen, uitrolwerkzaamheden en het bedienen van fysieke en virtuele apparaten binnen een netwerkinfrastructuur. Door deze vaak dagelijkse of repeterende taken en -functies te automatiseren en de processen automatisch te controleren en te beheren reduceren we de beheerlast en versnellen we het doorvoeren van wijzigingen of toevoegen van nieuwe netwerkcomponenten..

Automatisering betekent onder andere dat je de configuratie van netwerkcomponenten niet meer handmatig moet uitvoeren, waardoor je werken met de command-line-interface sterk reduceert.

In je overstap naar software defined networking is automation cruciaal, waarbij netwerkarchitectuur ‘agile’ is om aansluiting te vinden bij de dynamische kenmerken van moderne applicaties. Het beheer van het netwerk wordt hierbij gescheiden gehouden van de onderliggende infrastructuur, zodat het bijvoorbeeld eenvoudig is om netwerkfuncties — zoals het koppelen van een nieuwe printer — te automatiseren. Met behulp van codes voor deze verschillende, op zichzelf staande functies verwerk je bepaalde taken met slechts één druk op de knop.

Wat is network orchestration?

Van network orchestration spreken we wanneer je niet alleen verschillende repeterende taken of functies automatiseert, maar ze ook allemaal op de juiste manier met elkaar verbindt en relevant maakt voor eindgebruikers. In onze ogen is het een beleidsgestuurde benadering van netwerkautomatisering die de hardware- en softwarecomponenten die een softwaretoepassing of -dienst nodig heeft om te draaien, coördineert.

Een belangrijk doel van orchestration is het automatiseren van de manier waarop netwerktaken worden uitgevoerd en het minimaliseren van de menselijke tussenkomst die nodig is om een applicatie of dienst te leveren.

Wat is het verschil?

Het is begrijpelijk dat veel IT-managers beide begrippen met elkaar verwarren of vaak als synoniem gebruiken. De definities hebben raakvlakken maar overlappen elkaar niet. Om het simpel te stellen: network automation kan zonder network orchestration, maar network orchestration kan niet zonder network automation. Eigenlijk is automation de eerste stap van orchestration.

Vergelijk het met procesoptimalisatie. Je kunt verschillende netwerkprocessen optimaliseren (automation), maar sluiten deze processen onvoldoende bij elkaar en bij de gebruiker aan dan werkt het systeem (orchestration) niet. Met orkestratie zorg je ervoor dat de subsystemen en -processen van het netwerk met elkaar in lijn zijn, waardoor het totale systeem succesvol is.

Om een praktijkvoorbeeld aan te halen dat we eerder in deze blog benoemden:  je kunt het proces van het toevoegen van een printer aan het netwerk automatiseren. Als we de gebruiker dan ook een portal geven waarop hij dit zelfstandig kan doorvoeren en andere resources kan aanvragen, monitoren en afbreken, spreken we van orchestration.

Network orchestration zorgt ervoor dat je als IT-manager de dirigent van het ‘netwerk orkest’ bent die de geautomatiseerde handelingen orkestreert. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, want het is een lang en complex traject. Je moet bijvoorbeeld nadenken over hoe je het netwerk optimaal laat aansluiten op de wensen van de organisatie. Of hoe je ervoor zorgt dat het netwerk over vijf jaar nog steeds aan de verwachtingen voldoet. De vraag naar bandbreedte groeit, automation en machine learning doen hun intrede en er is steeds meer specialistische kennis nodig om het netwerk veilig te houden.

Om je te helpen hier morgen mee aan de slag te gaan en de uitdagingen die je ervaart om te zetten in kansen, hebben wij concrete handvatten gebundeld in een e-book. Zodat je klaar bent voor de toekomst en meer ruimte creëert voor innovatie.

Download het e-book hier:

New call-to-action

Beter netwerkmanagement: waarom kiezen voor standaardisatie?

Blog

Beter netwerkmanagement: waarom kiezen voor standaardisatie?

Het goed en adequaat beheren van het netwerk is een complexe en tijdrovende klus. Zeker als je installed base bestaat uit veel verschillende type componenten die ook nog van meerdere fabrikanten zijn. Dit resulteert in een enorme diversiteit aan support contracten, laatste software versies, benodigde certificeringen en reservevoorraad. Bovendien moet je bij  een incident voor ieder type device apart inloggen, wat het beheer nog complexer maakt.

Kies je voor het standaardiseren van je netwerk dan breng je je gehele installed base naar een vast aantal component types en enkele vaste productleveranciers. Dat maakt het beheer een stuk eenvoudiger. In dit blog geef ik nog eens vier voordelen van deze vorm van netwerkstandaardisatie.

Wat is netwerkstandaardisatie?

Voordat we dat doen, gaan we eerst dieper in op wat netwerkstandaardisatie precies is. Het standaardiseren van het netwerk draait om het definiëren van standaardprofielen middels hardware- en software combinaties van een vooraf geselecteerd aantal vaste productleveranciers. Hierdoor heb je voor bepaalde situaties altijd een aantal vooraf gedefinieerde componenten waardoor je niet telkens een selectieprocedure hoeft te starten.

Om tot een verregaande vorm van netwerkstandaardisatie te komen vervang je de installed base gefaseerd naar een homogenere samenstelling qua compontenten, licenties en management overlay. Het resultaat? Eenvoudiger netwerkbeheer, de mogelijkheid om medewerkers specialistischer in te zetten en vereenvoudigde en inzichtelijke lifecycle management zodat je naar de toekomst kunt kijken. Je bent in staat om updates en upgrades proactief bij te houden, waardoor je sneller kunt innoveren en het netwerk meegroeit met de ambities van de organisatie.

De voordelen van netwerk standaardisatie

 • Goedkoper beheer en budgetteren op basis van lifecycle

Omdat je met een gestandaardiseerd netwerk altijd up-to-date bent, is het beheer onderaan de streep ook goedkoper. Bovendien kan je de budgettering eenvoudiger afstemmen op de lifecycle, omdat er minder verschillende (legacy-) oplossingen aanwezig zijn.

 • Meer in control

Standaardisatie zorgt voor een grotere mate van homogeniteit in het netwerklandschap, met zoals gezegd minder variatie in het type componenten. Hierdoor reduceer je de afhankelijkheden tussen de verschillende typen en vereenvoudig je het beheer en het lifecycle management van je netwerk.

Je bent meer in control, omdat je het netwerk altijd volledig up-to-date houdt en incidenten een aanzienlijk kortere doorlooptijd hebben.

 • Betrouwbaardere security

Goede netwerkbeveiliging is cruciaal voor jouw organisatie, maar tegelijkertijd nog nooit zo uitdagend geweest. Met het onderbrengen van je netwerk bij één leverancier is het eenvoudiger om updates te installeren en ben je ervan verzekerd dat alles actueel is.

 • Hogere mate van automatisering

Veel beheerwerkzaamheden omvatten (kleine) verzoeken van medewerkers. Het zijn veelal handmatige acties, zoals bijvoorbeeld het aansluiten van een printer op het netwerk, waarbij een engineer moet inloggen op een component. Hij is daar, alle verzoeken bij elkaar opgeteld, veel tijd mee kwijt.

Service providers zijn in de vorm van self-service portalen bezig om het netwerk verregaand te automatiseren, waardoor het uitvoeren van bepaalde taken een kwestie van één druk op de knop wordt. Omdat de gebruiker meteen geholpen is, ervaart hij of zij een betere customer experience. Bij een grote diversiteit aan fabrikanten en componenten is het vrijwel onmogelijk om te automatiseren, omdat de code voor ieder type component anders moet zijn.

Is jouw organisatie volop in beweging en openen er met regelmaat nieuwe locatie of verhuizen complete afdelingen? En zie je dat het applicatiegebruik steeds verder toeneemt? In dat geval groeit de afhankelijkheid van je netwerk en is optimale beschikbaarheid crucialer dan ooit. Door je netwerk te standaardiseren, verlaag je de complexiteit en maak je gecentraliseerd beheer mogelijk. In dit whitepaper geven we uitgebreider antwoord op de vraag ‘Waarom netwerkstandaardisatie?’ en leer je onder andere welke vier stappen noodzakelijk zijn om het netwerk te standaardiseren.

Download het whitepaper hier:

New call-to-action

Netwerk uitbesteden vs. netwerk in eigen beheer: 5 overwegingen

Blog

Netwerk uitbesteden vs. netwerk in eigen beheer: 5 overwegingen

Steeds meer organisaties stappen af van de traditionele on-premise IT-infrastructuur oplossingen en stappen over op cloud en pay-per-use oplossingen, waarbij vooral de focus ligt op een lagere Total Cost of Ownership, meer flexibiliteit en een grotere mate van schaalbaarheid. Het netwerk loopt hierin achter, doordat de technologie nog veel componenten kent die op locatie geïnstalleerd moeten worden zoals Access Points en Access Switches.

Je netwerkinfrastructuur deelt wel een andere belangrijke overeenkomst met domeinen die naar cloud en pay-per-use oplossingen zijn gemigreerd. Het is namelijk een hygiënefactor geworden. Als het goed werkt hoor je er niemand over, maar vertoont het gebreken dan brengt het vaak de continuïteit van de organisatie in gevaar. Juist daarom kan de overstap naar een pay-per-use model voordelen opleveren. Overweeg jij om deze stap te maken? Wij hebben een lijst met 5 vragen opgesteld die je in onze ogen zou moeten overwegen om te bepalen of outsourcing ook past bij jouw organisatie.

1. Beschikken we over de juiste mensen om een toekomstbestendig netwerk te realiseren?

Veel IT-managers kampen met een personeelstekort. Door schaarste op de arbeidsmarkt is het lastig de juiste mensen te vinden om het complexe netwerk goed te beheren. Daarnaast is het tijdrovend en kostbaar om medewerkers om te scholen naar de netwerk technologie die gebaseerd is op software en niet meer op de traditionele Command Line. Zeker wanneer niet tijdig op ontwikkelingen is geanticipeerd of het opleidingsniveau niet meer up-to-date is

Beschik je niet over de juiste mensen om te zorgen voor een netwerk van de toekomst én dit netwerk goed te beheren? Dan is kiezen voor een pay-per-use model voor het netwerk een logische stap, omdat je in één klap de externe skills en expertise in huis haalt.

2. Hebben we behoefte aan een flexibel en schaalbaar netwerk?

De wereld om ons heen is snel aan het veranderen. Bij veel bedrijven ontstaat de behoefte om netwerkcomponenten op een flexibele manier anders in te zetten, op te schalen of juist niet te gebruiken. Daarom is het belangrijk om na te gaan of schaalbaarheid en flexibiliteit van waarde zijn voor je organisatie.

Als je het netwerk zelf implementeert, dan heb je geen afschaalmogelijkheden. Stel dat er een afdeling of locatie moet sluiten, dan kun je geen componenten of licenties retourneren. Bij het uitbesteden van het netwerk in de vorm van Network as a Service (NaaS) heb je die mogelijkheid wel. Een NaaS partner heeft de componenten op voorraad liggen en kan daarmee de schaalbaarheid eenvoudig faciliteren. Met Network as a Service betaal je alleen voor datgene wat je daadwerkelijk gebruikt (pay-per-use).

3. Is het noodzakelijk om te beschikken over 24/7 dienstverlening?

Connectiviteit (en daarmee het netwerk) is een hygiënefactor. Doordat bedrijven steeds meer afhankelijk zijn van applicaties en datacenters is de kans dat een knelpunt in het netwerk ook leidt tot een aanzienlijk probleem steeds groter. Sterker nog, veel bedrijven kunnen zich niet veroorloven dat het netwerk eruit ligt en hebben behoefte aan 24/7 dienstverlening.

Het zelf optuigen van een dergelijke serviceverlening is duur. Je hebt veel mensen nodig die ook bereid moeten zijn om in de avonden, nachten en weekende standby te staan. Wanneer je je netwerk uitbesteed kan een service provider deze dienstverlening relatief goedkoop aanbieden, omdat ze hun service voor meerdere klanten inregelen. Daarnaast beschikken ze over een grote poule van mensen, zodat jij de garantie hebt op 24/7 support.

4. Willen we verantwoordelijk zijn voor de adoptie van nieuwe functionaliteit of wil ik daarin ondersteund worden?

Een uitgebreid netwerk moet je continu updaten om het risico te verkleinen dat ongewenste personen of bedrijven toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie. Het implementeren van updates, bug fixes en upgrades is een complex proces dat specialistische kennis vereist. Bovendien is het een klus waar niet iedereen evenveel zin in heeft.

Naast het up-to-date houden van je netwerk is het ook een belangrijke verantwoordelijkheid om te monitoren en beoordelen of het netwerk nog voldoet aan de behoeftes die je als organisatie hebt. Heb je nieuwe functionaliteit nodig, is er functionaliteit die je niet gebruikt of kun je functionaliteit efficiënter gebruiken? Als IT manager moet je tegenwoordig in de lead zijn om innovatie en doelstellingen vanuit de business te ondersteunen.

Dit alles goed bijhouden is een enorm tijdrovende klus en omvat veel verschillende activiteiten, waarbij we merken dat veel organisaties hier niet de kennis en capaciteit voor hebben. Kies je voor het uitbesteden van je netwerk, dan monitort de service provider in hun systemen wat je wel en niet gebruikt en in welke mate en bespreken dit met je. Je bent verzekerd van een netwerk met de laatste functionaliteiten, betrouwbare hardware en actuele netwerkbeveiliging.

5. Willen we het netwerk nog als een asset in de boeken hebben?

Normaliter maken bedrijven eenmaal in vijf tot zeven jaar een grote investering in een nieuw netwerkinfrastructuur. Een investering die ze vervolgens in eenzelfde tijdsperiode weer afschrijven.

Met NaaS hoef je geen eenmalige investering te doen, maar betaal je een maandbedrag per component dat je gebruikt (pay-per-use). De overstap van een traditionele investeringscyclus naar een pay-per-use model kan in veel gevallen er voor zorgen dat je wat meer ruimte in je financiële boeken krijgt. Network as a Service is meer dan een leaseplan voor je netwerkinfrastructuur en helpt je om het geld dat je anders aan hardware en software zou uitgeven te investeren in activiteiten die beter renderen.

Hopelijk helpt dit blog je op weg in de afweging om je netwerk wel of niet uit te besteden. Het is immers geen beslissing die je zomaar maakt, want het raakt de complete organisatie. Misschien is dit e-book daarom ook interessant voor je. Hierin delen 5 belangrijke rollen (CEO, CIO, CTO, CFO en HR director) hun visie op wat Network as a Service betekent voor de gehele organisatie. Wat zijn nu écht de belangrijkste (financiële) voor- en nadelen van NaaS versus een netwerk dat volledig in bezit én beheer is van jouw organisatie?

Download het e-book hier:

New call-to-action

Network as a Service: wat is het en waarom is het slim het te overwegen?

Blog

Network as a Service: wat is het en waarom is het slim het te overwegen?

Jouw rol als IT-manager verandert. Aan de ene kant dien je de organisatie te ondersteunen in de digitale transformatie. Aan de andere kant verwacht de organisatie ook dat je de rol als business enabler op je neemt en meedenkt over hoe de organisatie door middel van technologie haar concurrentiepositie kan behouden of uitbouwen in de nabije toekomst.

Het gebrek aan tijd is je grootste vijand waardoor bijvoorbeeld het onderhouden van de netwerkinfrastructuur een hele uitdaging is. Zeker omdat het beheer van het netwerk door de groei van het gebruik en de sterk toegenomen afhankelijkheid steeds complexer is. Daarom zien steeds meer bedrijven Network as a Service (NaaS) als een slimme keuze. In dit blog vertellen we je wat NaaS precies is en wat de voordelen zijn.

Netwerkbeheer vereist specialistische kennis

Waar veel oplossingen al zijn gemigreerd naar de cloud en pay-per-use consumptiemodellen, is je netwerkinfrastructuur tot nu toe in deze trend grotendeels buiten beeld gebleven. Terwijl het netwerk niet meer weg te denken is om alle digitale transformatie initiatieven te faciliteren. Het is je digitale snelweg.

Goed beheer van je totale netwerkinfrastructuur vereist specialistische kennis en die kennis is schaars. Daardoor sluipen er — ondanks dat het netwerk goed lijkt te werken — risico’s in zoals het niet of niet op tijd doorvoeren van updates, niet doorgevoerde security patches en niet standaard configuratie instellingen van componenten. Met alle risico’s van dien. Dit is overigens iets dat we bij veel organisaties zien.

Om de continuïteit te waarborgen en voldoende beschermd te zijn tegen security risico’s vereist het beheer van je netwerk tegenwoordig constante optimalisaties qua beschikbaarheid en capaciteit en een constante monitoring van deze elementen. Daarom is nu het moment aangebroken om te onderzoeken of het omzetten van het netwerk naar een XaaS variant die aan alle eisen voldoet en altijd is voorzien van de laatste security updates een slimme keuze is.

Wat is Network as a Service?

In het kort is Network as a Service totale ontzorging van de netwerkinfrastructuur en het netwerkbeheer tegen vaste, schaalbare kosten per maand via een pay-per-use model. Door alle aspecten rondom de infrastructuur en het beheer van het netwerk uit te besteden — zoals zorgen voor de juiste netwerk- en beveiligingscomponenten, het uitvoeren van wijzigingen en updates, 24/7 monitoring en het volledige lifecycle management — voldoet het netwerk altijd aan de juist eisen om de ambities van de organisatie te realiseren. Dit alles is gebaseerd op een vast bedrag per componenten per maand, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.  Gebruik je bepaalde componenten niet, dan kun je ze simpelweg retourneren en verdwijnen ze op je volgende maandfactuur.

Wat zijn de voordelen van Network as a Service?

 • Pay per use
  Met Network as a Service betaal je een vast bedrag voor beheer, hardware, licenties en advies per locatie of component, gebaseerd op je gebruik. Het biedt duidelijkheid omdat je precies weet waarvoor je betaalt en het biedt flexibiliteit omdat je gemakkelijk op- en afschaalt op basis van de componenten die je daadwerkelijk gebruikt.
 • Een next-generation netwerk
  Je beschikt over een toekomstbestendig netwerk, met alle mogelijkheden die daarbij komen kijken. Inclusief een cloud-based interface en user-experience monitoring.
 • 24/7 support en monitoring
  Elke dag en elk uur monitoren we de hardware, software, switches en access points proactief. Daarmee beschik je 24/7 over een team van specialisten die de continuïteit en veiligheid van het netwerk waarborgen.
 • Garantie op een continue lifecycle
  Met Network as a Service beschik je over een netwerk dat ook morgen je ambities faciliteert. Het netwerk is altijd up-to-date met de laatste functionaliteiten, betrouwbare hardware en actuele netwerkbeveiliging. Dit zorgt ervoor dat medewerkers ook in de toekomst beschikken over een snel en betrouwbaar netwerk.

Network as a Service is een slimme dienst om meer tijd, budget en capaciteit vrij te maken voor onder andere innovatie, maar het roept waarschijnlijk ook vragen op. “Hoe manage je de spagaat tussen bedrijfsdoelstellingen en IT-budget?”, “Wat gebeurt er met mijn IT-medewerkers?”, “Hoe helpt het daadwerkelijk bij de groei van de business?”, etc. In dit e-book geven 5 experts (CEO, CIO, CTO, CFO en HR director) antwoord op die vragen en delen ze hun visie op wat Network as a Service betekent voor de gehele organisatie. Wat zijn nu écht de belangrijkste (financiële) voor- en nadelen van NaaS versus een netwerk dat volledig in bezit én beheer is van jouw organisatie?

 

New call-to-action

logo_naas search search search