Cloud-based networking in de industrie: 5 drivers van vooruitgang

Blog

Cloud-based networking, het centraal beheren van al je netwerken met cloudsoftware, is in opkomst. De voordelen die het biedt in efficiëntie, standaardisering, automatisering en kostenbesparing zijn duidelijk. Maar in de industriesector wil men er nog lang niet altijd aan. In dit blog kijken we waar die weerstand vandaan komt, maar ook naar de 5 drivers die zorgen dat steeds meer industriebedrijven wél de stap naar cloud-based networking zetten. 

Als een fabriek een dag stilligt is dat een financiële ramp. Het motto in de industrie is dus: de productie moet altijd door. Door deze focus op stabiliteit en betrouwbaarheid zien we dat de industrie de laatste sector is die afscheid neemt van zijn on-premises IT-systemen. Er is dus ook grote terughoudendheid bij het invoeren van cloud-based networking. 

Veranderingen en vragen in industrie-IT 

Tegelijkertijd zijn er ook in de industrie grote veranderingen gaande. Nu IT verandert van kostenpost in enabler of zelfs core business, rapporteren IT-directeuren steeds vaker aan de CEO en niet meer aan de CFO. Dat betekent dat er steeds meer strategisch en functioneel naar IT en netwerken gekeken wordt. De vraag is niet meer ‘wat kost het’, maar ‘wat willen we doen en wat hebben we daarvoor nodig’? Deze verandering in denken wordt versneld door de mogelijkheden van de cloud, die aan de ‘kantoorkant’ al lang zijn intrede heeft gedaan in industriële bedrijven. 

Het uitwisselen en verwerken van data in de cloud zorgt ook dat de strikte scheiding van kantoor en productie langzaam aan het verdwijnen is. Dat levert vragen op waar veel IT-managers in de industrie nu mee rondlopen: als kantoor (IT) en productie-operatie (OT) convergeren en je integreert kantoor en fabriek, hoe ga je dan om met security en beheersbaarheid? Wil je je productiesystemen wel aan het web hebben, waar ze benaderbaar zijn voor cybercriminelen? Hoe bescherm je je kostbare intellectueel eigendom, als je data in de cloud staat? 

Driver 1 – Security 

Opvallend genoeg is beveiliging juist ook een driver om netwerkbeheer wél naar de cloud te brengen. Steeds meer bedrijven komen erachter dat het onmogelijk is geworden om in een bedrijf met meerdere productie- en kantoorlocaties alle systemen handmatig veilig en up to date te houden. Steeds meer IT-managers raken de grip kwijt op security, doordat ze niet kunnen zien of alle lekken gedicht worden. De enorme complexiteit van hun netwerk, de verscheidenheid aan configuraties en het ontbreken van centrale beheertools maakt het gecoördineerd en gecontroleerd uitrollen van updates en upgrades lastig. Vooral in Pharma en Food zie je dan de situatie ontstaan waarbij medewerkers securityscreenings ondergaan op defensieniveau, maar IT niet 100% kan aangeven wat de securitystatus van het netwerk is. Juist dat overzicht krijg je wel met cloud-based networking. 

Driver 2 – Tekort aan personeel 

Een andere factor die zorgt dat cloud-based networking in de industrie inmiddels serieus bekeken wordt, is het gebrek aan IT-personeel. De coronacrisis was een harde klap voor productiebedrijven, die daardoor van veel personeel afscheid moesten nemen. Nu de economie weer is aangetrokken, blijkt het onmogelijk om dat technisch personeel terug te werven. Daardoor zitten veel IT-afdelingen met veel te weinig mensen om hun on-premises netwerk te beheren. Door over te gaan op cloud-based networking kunnen ze met minder mensen op minder locaties toch hun operatie in de lucht houden. Dat betekent voor bedrijven dat ze weer mensen vrij krijgen om de business te ondersteunen en innovaties door te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van IoT. 

Driver 3 – Online samenwerken 

Een derde driver die echt tempo achter cloud-adoptie in de industrie zet, is online samenwerken. Door corona hebben ook de sceptici nu door dat samenwerken in de cloud goed werkt en veilig is. De mogelijkheden om bedrijfsprocessen te stroomlijnen, te automatiseren en efficiënter te maken zijn op een cloudplatform enorm. Hierdoor zien we een verandering in het denken over de toepassing van cloud en komt ook cloud-based netwerkbeheer steeds vaker in beeld als logische voortzetting van de innovatiegolf die corona in gang zette. 

Driver 4 – Internet of Things 

Hoe kunnen we autonome voertuigen effectiever inzetten en efficiënter laten rijden? Wat is de beste opstelling voor containers en vrachtwagens? Hoe optimaliseren we het onderhoud van apparatuur die ver van ons hoofdkwartier gebruikt wordt, zoals in mining en offshore? Dit zijn vragen waar het koppelen van sensordata in de cloud, het Internet of Things, antwoord op geeft. Bedrijven die serieus met IoT aan het werk gaan, komen er meestal achter dat het toegenomen dataverkeer niet meer op hun huidige netwerken past. Er zijn dus serieuze upgrades nodig, en het geavanceerde draadloze netwerk dat je nodig hebt voor IoT, laat zich het beste beheren in de cloud. De stap naar cloud-based networking is voor IoT dus meestal gewoon noodzaak. 

Driver 5 – Efficiency 

Een belangrijke reden om over te gaan naar cloud-based networking is efficiency. Stel, je hebt 25 fabrieken door heel Europa en iedere fabriek heeft zijn eigen telefooncentrale. Al die telefooncentrales zijn net een beetje anders geconfigureerd, draaien net andere softwareversies en hebben dus ook een ander security-profiel. Als je dat vanuit de cloud te beheert, trek je alle configuraties recht, weet je zeker dat iedereen met de nieuwste software werkt en neem je de lokale beheerders het tijdrovende werk uit handen dat hoort bij het handmatig draaiend houden van een telefooncentrale. Hetzelfde geldt voor wifi: als je al je wifi-installaties in één portal beheert, push je overal in één keer de juiste softwareversie naartoe. Dat kan in de praktijk het verschil betekenen tussen achter je bureau op een knop klikken of naar Brazilië vliegen. De winst die dit oplevert is voor veel bedrijven op dit moment reden om de terughoudendheid opzij te schuiven en te kiezen voor cloud-based networking. 

De weg naar cloud-based networking 

Data en samenwerking zijn dus de eerste zaken die naar de cloud gaan in de industrie. Dat zijn meestal snelle migraties, omdat ze relatief standaard zijn. Het primair proces van een productiebedrijf bevat heel veel maatwerk. De manier van werken is door de decennia heen gevormd en verder geïnnoveerd en er worden unieke producten gemaakt in unieke processen. Het migreren van netwerken in de industrie is dus een project dat zorgvuldigheid en een stapsgewijze aanpak vraagt. Wij volgen daarbij altijd het stappenplan dat beschreven staat in de whitepaper Cloud-based networking: wat het is en waarom het jouw cloudstrategie een boost gaat geven. De essentie daarvan is dat je begint met kennis verzamelen. Kennis over je bedrijf: wat hebben we nu staan aan hardware? Hoe wordt het nu beheerd? En wat willen we absoluut nog niet migreren? Maar ook kennis uit de markt, want het is voor een IT-afdeling onmogelijk om alle ontwikkelingen bij te houden. Daarom heb je een externe partner nodig die je helpt om de beschikbare technologie een plek te geven in je strategie. 

Meer weten over cloud-based networking? Download de whitepaper. 

logo_naas search search search