De 5 grootste uitdagingen van IT-managers op het gebied van netwerkbeheer

Blog

De 5 grootste uitdagingen van IT-managers op het gebied van netwerkbeheer

Als IT-manager zit het in je aard om bij problemen direct op zoek te gaan naar oplossingen. Dat klinkt simpel maar de dagelijkse praktijk wijst, door het complexe speelveld waarin je je bevindt, anders uit. Je to-do list bestaat uit 101 taken. Enerzijds ben je bezig met het dagelijkse beheer zoals het managen van incidenten en de cloud workload migratie. Anderzijds wordt er verwacht dat je de organisatie helpt bij het bieden van de juiste technologie om alle nieuwe business innovaties te bewerkstelligen als ‘business enabler’. Maar wat heeft prioriteit?

In de praktijk zien we dat je nieuwe rol als business enabler voorrang heeft op alles wat je doet, omdat het het succes van je organisatie in de nabije toekomst bepaalt. Eén van de gevolgen is dat je je niet meer primair kunt bezighouden met het onderhouden van de netwerkinfrastructuur. Terwijl een goed werkend netwerk essentieel is voor de business. Dit levert verschillende uitdagingen op, in dit blog delen we de belangrijkste uitdagingen op het gebied van (hedendaags) netwerkbeheer. 

Uitdaging 1: Toegenomen complexiteit vs. hogere verwachtingen

Als IT-manager ben je verantwoordelijk voor een aantal zaken rondom de infrastructuur van het netwerk, zoals de beschikbaarheid van het netwerk, het doorvoeren van updates, het snel oplossen van troubleshooting en het uitbreiden van het IT-landschap. Een ingewikkeld takenpakket dat alleen maar groter en complexer wordt.  

Bovendien zijn de verwachtingen vanuit de rest van de organisatie toegenomen. Niet alleen vanuit de eindgebruiker, maar ook vanuit andere afdelingen. Ze verwachten dat IT niet langer een uitvoerende, maar juist een sturende rol heeft en de lead neemt door nieuwe technologieën en business applicaties te omarmen die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld efficiënter kunt werken. 

Toenemende verwachtingen en groeiende complexiteit die niet eenvoudig te reduceren is. Hoe ga je om met deze paradox? 

Uitdaging 2: Rekening houden met eisen van andere afdelingen

Het netwerk is dé snelweg naar digitale transformatie en daarom hechten ook andere afdelingen hier, logischerwijs, strategisch belang aan. Waar je als IT-afdeling voorheen leidend was in het maken en bepalen van netwerkkeuzes, moet je nu rekening houden met de eisen van ‘niet-specialisten’. Besluit je naar de cloud te gaan? Dan heb jij de taak om dit succesvol te begeleiden. Willen ze een nieuwe applicatie uitrollen? Dan ben jij degene naar wie de rest van de organisatie kijkt. 

Het netwerk is een cruciale factor in de dagelijkse processen en werkzaamheden, dus het is begrijpelijk dat andere gebruikers bepaalde wensen en eisen hebben. Maar dan is het wel belangrijk dat je als IT-manager de ruimte krijgt om deze wensen en eisen vanuit allerlei perspectieven te analyseren, beoordelen en (eventueel) te honoreren. En die ruimte ontbreekt nu vaak. Hoe zorg je ervoor dat je deze ruimte wel creëert? 

Uitdaging 3: Van reactief naar geautomatiseerd netwerkbeheer

“Hoe zorg ik voor network orchestration?” is een vraag die binnen veel IT-afdelingen speelt om de gebruikerservaring te optimaliseren. Met orchestration zorg je ervoor dat je het gedrag en de configuratie van een netwerk automatisch programmeert, met alle voordelen van dien. 

Maar verouderde infrastructuren bieden vaak niet voldoende flexibiliteit om deze automatiseringsstap te zetten.  Dit stelt je voor een grote uitdaging, want hoe ga je hiermee om?

Uitdaging 4: Extra securityvereisten

LAN, WLAN en WAN domeinen zijn samengesmolten tot één integrale netwerkomgeving. Het gevolg? Extra security vereisten. Echter zijn er weinig organisaties die voldoende specialistische kennis in huis hebben en beschikken over de juiste tools om het gewenste security niveau te realiseren, waardoor er gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan. 

Eén van de belangrijkste aspecten voor een veilig netwerk is het systematisch doorvoeren van updates, bugfixes en upgrades. Maar hoe zorg je hier consequent voor? 

Uitdaging 5: Tijd vrijmaken voor innovatie

Om je netwerk toekomstbestendig te maken, is het belangrijk om het te zien als een flexibel connectiviteit platform dat zichzelf blijft schalen en vernieuwen. Het mag niet statisch zijn, maar moet meegroeien met de veranderende behoeftes binnen de organisatie. Idealiter kijk je een aantal jaar vooruit om het financieel te kunnen plannen, maar tijd voor innovatie is er — door het moeten bijbenen van de dagelijkse gang van zaken — nauwelijks. Hoe kun je hier toch tijd voor vrijmaken in je agenda? 

Kortom, de afhankelijkheid van je netwerk groeit en een optimale beschikbaarheid is crucialer dan ooit. Maar het garanderen van deze beschikbaarheid is steeds arbeidsintensiever, zeker omdat de keten aan oplossingen die over het algemeen niet faciliteert. Daarom is het slim om na te denken over netwerkstandaardisatie. In deze whitepaper zetten we uiteen wat het precies is, wat de voordelen zijn en welke stappen noodzakelijk zijn. Een klein tipje van de sluier: het verlaagt de complexiteit en maakt gecentraliseerd beheer mogelijk.

Download het whitepaper hier:

Nieuwe oproep tot actie

logo_naas search search search